بعضی موقع این XML در SQL Server خیلی اذیت کننده می شود !
برای ثبت در تاریخ این را اینجا می نویسم ، شاید به درد نفر بعدی بخورد !!


می خواهیم در XML ی مانند زیر فقط attribute های مشخصی را بخوانیم .


<content>
<node1 atr="a">salam</node1>
<node2 atr="b">bye</node2>
</content>


از دستور Select زیر برای این کار می توان استفاده کرد


SELECT x.y.value('.','nvarchar(max)'),  x.y.value('@atr', 'nvarchar(max)')
FROM @x.nodes('/content/*') as x(y);

اولین ستون محتویات گره را می دهد و دومین ستون مقدار atr را .

بدون نظر
نام :   
ايميل :      اين سايت از سيستم گراواتر استفاده می کند ، اگر در گراواتر دارای کد کاربری هستيد می توانيد از آن آدرس ايميل استفاده کنيد.  
وب سايت :   
ديدگاه :   
عدد زير را وارد کنيد :
  


  پيام شما بعد از بازبينی افزوده خواهد شد.