دچار ور رفتگی شدیم رفت !

برای اینکه در یک عدد WebUserControl ببینیم WebPartManager ِ  صفحه اصلی در چه DisplayMode ی است در رویداد PreRender ش از خط زیر می تونیم استفاده کنیم .

If WebPartManager.GetCurrentWebPartManager(Me.Page).DisplayMode Is WebPartManager.CatalogDisplayMode Then

end if

بدون نظر
نام :   
ايميل :      اين سايت از سيستم گراواتر استفاده می کند ، اگر در گراواتر دارای کد کاربری هستيد می توانيد از آن آدرس ايميل استفاده کنيد.  
وب سايت :   
ديدگاه :   
عدد زير را وارد کنيد :
  


  پيام شما بعد از بازبينی افزوده خواهد شد.