مدتی بود کامپیوتر من هر شب راس ساعت 1 روشن می شد . هر نوع تنظیمی که به فکرم می رسید رو کنترل کردم که این چرا بی خودی روشن می شه . آخرش علتش رو در یک task ی پیدا کردم که یک بار تنظیم کرده بودم و یادم رفته بوده که بعدا ً حذفش کنم ! حالا اینها از همین نکته استفاده کردند که کامپیوتر هر موقع که لازم است روشن شود!
GravatarMohsen
پنج شنبه ساعت 13:03 , 20/4/1387
what about XP?
نام :   
ايميل :      اين سايت از سيستم گراواتر استفاده می کند ، اگر در گراواتر دارای کد کاربری هستيد می توانيد از آن آدرس ايميل استفاده کنيد.  
وب سايت :   
ديدگاه :   
عدد زير را وارد کنيد :
  


  پيام شما بعد از بازبينی افزوده خواهد شد.