گوگل در Google Maps مسیر پیاده رو و ماشین رو را از هم جدا کرده و اگر بخواهید بین دو نقطه حرکت کنید برای پیاده روی یک راه و برای حرکت با ماشین مسیر دیگری پیشنهاد می کند .
بدون نظر
نام :   
ايميل :      اين سايت از سيستم گراواتر استفاده می کند ، اگر در گراواتر دارای کد کاربری هستيد می توانيد از آن آدرس ايميل استفاده کنيد.  
وب سايت :   
ديدگاه :   
عدد زير را وارد کنيد :
  


  پيام شما بعد از بازبينی افزوده خواهد شد.