برای اینکه در نتیجه query بدانیم هر رکورد شماره چندم است از این کد می توان استفاده کرد .

SELECT *
  FROM (SELECT table1.*, RowNumber = (SELECT COUNT(*)
                                   FROM dbo.tablename AS table2
                                   WHERE table2.PrimKeycolumn <=

table1.PrimKeycolumn)
      FROM dbo.tablename AS table1) AS table3

فکر کنم در Oracle دستور برای این کار داشته باشه . از اینجا

بدون نظر
نام :   
ايميل :      اين سايت از سيستم گراواتر استفاده می کند ، اگر در گراواتر دارای کد کاربری هستيد می توانيد از آن آدرس ايميل استفاده کنيد.  
وب سايت :   
ديدگاه :   
عدد زير را وارد کنيد :
  


  پيام شما بعد از بازبينی افزوده خواهد شد.