یک کنترل FileUpload روی Update Panel قرار داده و فایلِ upload شده را ذخیره کنید . کار نمی کند ! تا زمانی که این چند خط را در جایی که مشخص شده اضافه کنید .

</ContentTemplate>

<Triggers>

<asp:PostBackTrigger ControlID="btnOne" />

<asp:PostBackTrigger ControlID="btnTwo" />

</Triggers>

</asp:UpdatePanel>

که btnOne و btnTwo دو buttonی هستند که کدهای مربوط به ذخیره فایل در آن نوشته شده اند (در پروژه من 2 تا دکمه برای submit است  ، معمولا ً صفحه یک دکمه برای ذخیره دارد !) .


یک مشکل دیگر زمانی است که از MasterPage و Request.Files.Count  استفاده می کنید . در این حالت هم فایلی در Request پیدا نخواهید کرد مگر در PageLoad بگویید که

Me.Form.Enctype = "multipart/form-data"

 البته وقتی در postback نیست .

GravatarµiladWwW
شنبه ساعت 11:15 , 12/2/1388
در MVC هم چنین جینگولک بازی ای نیاز است!
Gravatarاشکان
پنج شنبه ساعت 00:42 , 5/3/1390
این که واقعا خسته نباشی عزیز، شما به عبارت بهتر به updatePanel گفتی که هروقت دکمت کلیک شد ، postback بفرمایند. یعنی در واقع ajax ی در کار نخواهد بود و کل صفحه postback می کنه. به هر حال لطف کردین
نام :   
ايميل :      اين سايت از سيستم گراواتر استفاده می کند ، اگر در گراواتر دارای کد کاربری هستيد می توانيد از آن آدرس ايميل استفاده کنيد.  
وب سايت :   
ديدگاه :   
عدد زير را وارد کنيد :
  


  پيام شما بعد از بازبينی افزوده خواهد شد.