در ارتباطات بین جداول در بانک های اطلاعاتی چقدر وحشتناک است که از Cascade Delete استفاده کنیم ؟!

خیلی ها می آیند و کلا ً از cascade delete استفاده نمی کنند . در عوض یا کاربر یا خودشان باید هنگامی که در Parent یک رکورد می خواهد حذف شود کلیه child ها را پاک سازی کنند . بعضی هم مثل خودم از cascade delete استفاده می کنند و قبل از اینکه کاربر از جدول parent رکوردی را حذف کند به او هشدار لازم را می دهند که اگر پاک کنی کل اطلاعات وابسته به این رکورد نیز حذف می شود .

کدام بهتر است ؟ کاربری که حق دسترسی به اضافه و کم کردن اطلاعات را دارد باید حواسش باشد که چه چیزی را دارد حذف می کند ! مثل این است که OS بگوید قبل از فرمت کردن هارد دیسک باید همه فایلهای آن را یکی یکی پاک کنی تا مطمئن باشی فرمت یعنی از بین بردن همه اینها !

برق رفت !

بدون نظر
نام :   
ايميل :      اين سايت از سيستم گراواتر استفاده می کند ، اگر در گراواتر دارای کد کاربری هستيد می توانيد از آن آدرس ايميل استفاده کنيد.  
وب سايت :   
ديدگاه :   
عدد زير را وارد کنيد :
  


  پيام شما بعد از بازبينی افزوده خواهد شد.