میزبانی اینترنت یکی از پایه های کسب و کار اینترنتی است. اگر یک وب سایت که هزینه های زیادی برای تولید محتوا و تبلیغات آن صورت گرفته برای مدتی از دسترس خارج شود و یا در زمان برخورد با انبوه کاربران از سرعت آن کاسته شود، همه ی آن هزینه ها نابود خواهد شد.ما در سرویس 1host1domain با استفاده از سرویس های ابری خدمات میزبانی وب نامحدود ارائه می کنیم. البته نامحدود تعریف دارد، شما می توانید وب سایتتان را با هر حجمی که باشد بر روی سرویس ما قراردهید. وب سایت شما به هر میزان که بازدید کننده داشته باشد، بر روی سرویس ما بدون محدودیتی قابل ارائه است. شما به هر تعداد که بخواهید می توانید برای کاربرانتان آدرس ایمیل تعریف کنید. برای ایمیلهایتان هیچ محدودیتی از لحاظ حجم فضای صندوق پستی تان نخواهید داشت.
سرویس ما، محیطی امن و پایدار برای وب سایت شما خواهند بود.

قیمت ها را در وب سایت 1host1domain.com مشاهده کنید.