کتاب آموزشی ویژوال بیسیک دات نت (مقدماتی)

استگانوگرافی چیست؟

اندیس در بانک های اطلاعاتی

 LINQ بخش یک و دو

یادگیری انسان

مقدمه ای بر هوش

تشخیص کاراکتر با استفاده از شبکه عصبی LVQ

منطق Temporal چیست ؟

Rough Set Theory چیست ؟